Η Μαρίνα στην οδό Φου Κου
Η Μαρίνα στην οδό Ιωάνου Δου
Η Μαρίνα στο αεροδρόμιο της ιστορίας
χτενίζει με τον Canopus
οπωροφόρα δέντρα
στη πλατεία Κου
και στην οδό Σποράδων

3.4.2014

Διογένης Γαλήνης

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

΄Αγνωστα ιστορικά ντοκουμέντα

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ , ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ,
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ κ.λ.π.
ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
<< ΄Εχουμε πάρει απάνω μας την ηθική πρωτοβουλία >>
Η  συγκλονιστική ιστορική Διακήρυξη

Το 1945 σε μια περίοδο κρίσιμης για το Έθνος περίστασης , συγκρροτήθηκε μια
Ομάδα από τους ΄Αγγελο Σικελιανό , Νίκο Καζαντζάκη , Ιωάννη Σοφιανόπουλο ,
Σταμάτη Μερρκούρη , Βασίλη Ρώτα , Μάριο Βάρβογλη , Δημήτρη Φωτιάδη και 
Ροδόλφο Κράους .
 Με διακήρυξή τους γνώριζαν στον Ελληνικό λαό πως : << ΄Εχου-
με πάρει απάνω μας την ηθική πρωτοβουλία (...) να σαλπίσουμε ως τα πέρατα του
ελληνικού μας κόσμου την απέραντή του ευθύνη ν'αγκαλιάσει όλα τ'απορφανισμένα
λείψανα απ'τις οικογένειες των καινούργιων μας ηρώων ... και αυτών των ίδιων μας
ηρώων ... με μια αμέριστη και θετική και οργανωμένη από μέρους του στοργή ...>>
Πολλοί ήρωες για τους οποίους μιλάνε οι Μεγάλοι μας των Γραμμάτων και των
Τεχνών , είχαν γίνει σχεδόν πολίτες δεύτερης κατηγορίας . Γι'αυτήν όπως την προ-
σδιόριζαν -<< κολοσσιαία σημασία του Αγώνα που ξεκινάει από τις 28 Οχτώβρη
και αποκορυφώνεται με την τετράχρονη Αντίσταση ενάντια στον καταχτητή (...) ζητού-
σαν << να ορθωθεί ολόψυχα όλη η Ελλάδα στο Μέγα Ιστορικό της Χρέος ...>>.
Και με τον προσδιορισμό << ΄Ολη η Ελλάδα >> , εννοούσαν την Εθνική Ενότητα ,
την αγάπη και την ομόνοια όλων των Ελλήνων . Γιατί , όπως είπε ο Δημήτρης Φωτιάδης
αργότερα σε συνέντευξή του << διαβλέπαμε πως όλη αυτή η μεταβαρκιζιανή τρομοκρατία
υπεύθυνων και ανεύθυνων , οδηγούσε σε εθνική καταστροφή ...η λέξη Εμφύλιος είχε
αναδυθεί και άρχιζε να παίρνει μορφή ... >>
Αυτήν την ευρύτατης αποδοχής Ομάδα που βρισκόταν για λίγους μήνες σε ενεργή
δραστηριότητα , δεν τη συναντήσαμε σε κανένα ιστορικό ή δοκιμιογραφικό κείμενο .
Ούτε και τη Διακήρυξη σε κάποιο Αρχείο κρατικό ή άλλο . Ως σήμερα είναι εντελώς
άγνωστη . Η Διακήρυξη είχε τυπωθεί σε χιλιάδες αντίτυπα , και στάλθηκε σ'όλες τις
περιοχές της χώρας . Αντί για τίτλο είχε το χαρακτικό , που εκφράζει τους αγώνες του
λαού μας με καταπληκτική σύνθεση γεγονότων .
Δυστυχώς η έκκληση αυτή προς τους << απανταχού έλληνας >> ( όπως κάποτε μια
παρόμοια μετά το 1821 ) , δεν εισακούστηκε γιατί η κρατική τότε φιλοσοφία ήταν
<< ο μη μεθ'ημών , καθ'ημών >> .
΄Οπως και νάχει όμως , η Ομάδα αυτή ήταν και είναι μια απόδειξη , πως εκείνα τα
χρόνια οι Πνευματικοί μας άνθρωποι ακουρμαίνονταν τα χτυποκάρδια του λαού μας
και κάνανε ό, τι μπορούσαν για ν'απαλύνουν τον πόνο του και να συμβάλλουν στην
πραγματοποίηση των προσδοκιών του . ( Το ύφος της Διακήρυξης παραπέμπει μάλλον
στο ύφος του Σικελιανού ) .
Το περιοδικό μας είναι περήφανο γιατί δίνει στη δημοσιότητα αυτό το άγνωστο -
αλλά εθνικά και ιστορικά πολύτιμο -κείμενο ( Φωτοτυπημένο από το πρωτότυπο ) .