Μάθημα 19
Αι Είκοσιν Αστυνομίαι
( Απόσπασμα )
Περίπτωσις 17. Η Λογοκρισία λένε πως είναι πολιτική
υπηρεσία . Ψέματα . Είναι υπηρεσία της Αστυνομίας . Και
λειτουργεί  π ά ν τ ο τ ε .Ούτε μια μέρα δεν επέρασε που
να μην την έζησε η Αntiqua κάτω απ ‘ το πέλμα της Λογο
κρισίας .
Το τυπικόν πλαίσιον της Λογοκρισίας είναι ο Νόμος περί
Τύπου . Ο σημερινός Νόμος περί Τύπου της Antiqua είναι
φασιστικός .


Περίπτωσης 18. ΄Ωστε 500.000 νομάτοι δουλεύουνε για
την Παρα-Αστυνομία : Και τι είναι αυτή η Παρα-
Αστυνομία :
Ακούστε με προσοχή !
Το έργον της Αστυνομίας είναι εξαιρετικώς κοπιώδης .
Και μόνη της η Αστυνομία δεν μπορεί να το ολοκληρώσει .
Α ν α γ κ α σ τ ι κ ώ ς  καταφεύγει στην βοήθεια διαφόρων
Καλών Ανθρώπων . Ο Μέγας Fouche άνοιξε  τον
δρόμο της Παρα-Αστυνομίας . Οι μαθηταί του τον ετε-
λειοποίησαν .
Στην Antiqua η Παρα-Αστυνομία άνθισε σαν ένα υπέροχο
πανύψηλο μοβ γαιδουράγκαθον . Θαυμάζω τα γαιδουράγ-
καθα . Δεν ενδιαφέρει το μάθημά μας το Πως και το Διατί
ανεπτύχθη η Παρά-Αστυνομία . Ενδιαφέρει , όμως , η ορ-
γάνωση της Παρα-Αστυνομίας .
Φρονώ πως σήμερα στην Παρα-Αστυνομία της Antiqua
ανήκουν οι εξής δυνάμεις :
Χαφιέδες Α  Τάξεως ( μισθωτοί )……5.000
Χαφιέδες Β Τάξεως ( με το κομάτι )…..10.000
Χαφιέδες Γ Τάξεως ( έμμεσα ανταλάγματα ….120.000
Χαφιέδες Δ Τάξεως ( ψυχανώμαλοι )………500
Ταξιτζήδες……………………………30.000
Θυρωροί πολυκατικιών…………40.000
Περιπτεριούχοι…………………..35.000
Νυχτοφύλακες……………………5500
Μικρομαγαζάτορες ………………. 20.000
Ιδιωκτήται μπαρ………………..…….5.000
Συνταξιούχοι Αστυνομικοί……….70.000
Μέλη Οργανώσεως 24ης Αυγούστου…..6.000
Μπράβοι Συνδικάτων της Δεξιάς …………7.000
Ιδιοκτήται Χαρτοπαικτικών Λεσχών .……2.000
Μικροπωληταί χασισιού…………………………..500
Ρεσεψιονίστες ( κάθε κατηγορίας )……….30.000
Μέλη Οργανώσεως χχχ…………………..3.000
Πρώην ΄Ανδρες Στρατιωτικής Αστυνομίας..60.000
Δημοσιογράφοι……………………500
Δημοσιογραφίσκοι……………….1.500
Βουλευτές και τέως βουλευταί………..500
Αποτυχημένοι Πολιτικάντηδες…….9.000
΄Ετεροι άλλοι (αχαρακτήριστοι)32.000
…………………………………………………………………………
΄Ητοι , εν συνόλω…………………………………..500.000 Ο κατάλογος παραμένει α ν ο ι χ τ ό ς , αν και το άθροισμά
του θα υπερβαίνει τους 500.000 ΄Ανδρες της Παρα-
Αστυνομίας , που αναφέραμε στο προηγούμενο μάθημα .