Η Μαρίνα στην οδό Φου Κου
Η Μαρίνα στην οδό Ιωάνου Δου
Η Μαρίνα στο αεροδρόμιο της ιστορίας
χτενίζει με τον Canopus
οπωροφόρα δέντρα
στη πλατεία Κου
και στην οδό Σποράδων

3.4.2014

Διογένης Γαλήνης

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

W.B.Yeats
<< Στην εποχή μας , το ανθρώπινο πεπρωμένο παρουσιάζει το νόημά
του με πολιτικούς όρους >>  Thomas Mann .


Πολιτική

Πως μπορώ ,ενώ εκείνο το κορίτσι στέκει εκεί
 Την προσοχή να επικεντρώσωΣτη ρωμαϊκή , τη ρωσική
΄Η την ισπανική πολιτική ;
Όμως , εδώ είναι ένας πολυταξιδεμένος
Που ξέρει για ποιο ζήτημα μιλά
Και εκεί ένας πολιτικός
Που διάβασε και σκέφτηκε
Και ίσως ό,τι λένε είναι σωστό
΄Ομως , ας ήμουν πάλι νέος
Να την κρατούσα αγκαλιά !


'' In our time the destiny of man presents its meaning in political
terms '' - Thomas Mann


Politics

HOW can I, that girl standing there,
My attention fix
On Roman or on Russian
Or on Spanish politics?
Yet here's a travelled man that knows
What he talks about,
And there's a politician
That has read and thought,
And maybe what they say is true
Of war and war's alarms,
But O that I were young again
And held her in my arms!

Οι ρεαλιστές

Ελπίζω ότι θα καταλάβατε !
Τι μπορούν να κατωρθώσουν τα βιβλία ανθρώπων που ζουν
Σε μια χώρα που τη φυλάνε δράκοι ,
Ζωγραφιές θαλάσσιων νυμφών που τις τραβούν δελφίνια
Σε κοραλλένιες άμαξες , παρά μονάχα να ξυπνήσουν την
ελπίδα
Να ζήσει κάποιος ό,τι έχει με τους δράκους πια χαθεί ;


The Realists

HOPE that you may understand!
What can books of men that wive
In a dragon-guarded land ,
Paintings of the dolphin-drawn
Sea-nymphs in their pearly waggons        
Do, but awake a hope to live
That had gone
With the dragons?Μετάφραση : Μαρία Αρχιμανδρίτου