Η Μαρίνα στην οδό Φου Κου
Η Μαρίνα στην οδό Ιωάνου Δου
Η Μαρίνα στο αεροδρόμιο της ιστορίας
χτενίζει με τον Canopus
οπωροφόρα δέντρα
στη πλατεία Κου
και στην οδό Σποράδων

3.4.2014

Διογένης Γαλήνης

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Θεώνη Ταμπάκη
ΑΝΙΕΡΑΙ  ΑΠΑΞ

Σχέδιο : Θεώνη Ταμπάκη


Ατίμασα άπειρες αμυχές .
Αμέλησα ανηλεώς άφατες απολήξεις .
Αθέτησα αμόλυντες απαριθμήσεις .
Αντιπαρέβαλα αυταπόδειχτα ανοσιουργήματα .
΄Αρα αποφαίνομαι :
Αν αποσκιρτήσω , αφαιμάξτε αιγοπρόβατα .
Αν αντιμεταθέσω αριθμούς , ανανεωθείτε .
Αν αγιοποιηθώ , αφορίστε αλλήλους .
Αν αρνηθώ ανέσεις , αφοδεύστε αβίαστα .


Περιοδικό Κλήδονας , Φεβρουάριος 2009 τεύχος 3