Η Μαρίνα στην οδό Φου Κου
Η Μαρίνα στην οδό Ιωάνου Δου
Η Μαρίνα στο αεροδρόμιο της ιστορίας
χτενίζει με τον Canopus
οπωροφόρα δέντρα
στη πλατεία Κου
και στην οδό Σποράδων

3.4.2014

Διογένης Γαλήνης

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Βεργινάδης Λιανός[ U . S . S .]

UNITED  SURREAL  STATES

( σημειώσεις για ένα και χίλια μανιφέστα )ο υπερρεαλισμός
είναι ο μοναδικός -ισμός
-άξιος πράξης και όχι λόγου-
που θα μπορούσε να αναδημιουργήσει τον 21ον αιώνα

δίπλα στον γενικό κανόνα << δεν υπάρχουν κανόνες >>
-αφού << τίποτα δεν είναι ιερό >> διότι τα πάντα είναι ανίερα
καθώς όλα είναι καθιερωμένα-
συνυπάρχει
ο διαβήτης ( που κύκλους κάνει )
της αναγκαίας ελευθερίας και της ελευθέριας αναγκαιότητας
για να αλλάξουμε τον εαυτό μας
ενώ αλλάζουμε τη ζωή μας και τους κόσμους
προς τη γενικευμένη απελευθέρωση
από τον ολοκληρωτικό καπιταλισμό
των ανθρώπων της φύσης και των κόσμων

προς τον συμβουλιακό ελευθεριακό κομμουνισμό

η ποίηση αποτελεί στάση ζωής από όλους προς όλους
στη διάρκεια της καθημερινής ύπαρξης - της μόνης υπαρκτής
ο υπερρεαλισμός υπήρξε υπάρχει και θα υπάρχει
ως η κατ'εξοχήν πολιτική πράξη
όπου η πολιτική είναι το κίνημα της καθολικής θέσμισης της κοινωνίας
και όχι η πάλη για την κατάκτηση της εξουσίας
από μια νέα γραφεικρατία διανοουμένων
επαγγελματιών πολιτικών

δια του υπερρεαλισμού επανευρίσκεται συνεχώς
η υπερπραγματικότητα της πραγματικότητας
πέραν από τις κανονικότητες
τους μόνιμους ρόλους και τα στερεότυπα
πέραν από τους διαχχωρισμούς και τους χωρισμούς
υλικούς ταξικούς εθνικούς αισθητικούς
σεξιστικούς κοινωνικούς πολιτιστικούς
ψυχικο-ψυχολογικούς και λογοκριτικούς
όπου αναφύεται η δημιουργικότητα
μέσα από την ασυνείδητη << Νέα Γη >>
τις τυχαίες συναντήσεις ανθρώπων και πραγμάτων
το ζωντανό όνειρο
το δίχως τέλος χιούμορ και το παραμυθένιο τού θαυμαστού
τον έρωτα Οίνο-Βάκχο-Απόλλωνα
τη διαλεκτική προσωκρατική μέθοδο και τη σουφική-ζεν λειτουργική
τη διαρκή συμβολική αλχημεία και μαγεία
την ιερά υλοψυχο-ανάλυση  εξομολόγηση
για την επανενοποίηση των κόσμων των ανθρώπων
μέσα ( και ) από τις διαφορετικότητες
μακριά από τις σύγχρονες δυστοπίες
μέσα τις θεωρητικές ουτοπίες
και τις δήθεν προηγούμενες και ερχόμενες ευτοπίες
ΠΡΟΣ  ΜΙΑ  ΜΥΘΟΤΟΠΙΑ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ
διότι δεν υπάρχει σωτηρία κατά μόνας
και ούτε σώζεται ο μοναχός


Βεργινάδης Λιανός


ο υπερρεαλισμός
[NADREALISMUS]
υπάρχει
ως συλλογική δυναμική αυτοοργάνωση
ως ελεύθερη πρωτοβουλία
-όταν η προσωπικότητα αναδεικνύεται μέσα ( και ) από τη συλλογικότητα -
ως συμμετοχή στο διαρκές δούνε και λαβείν
της μεταφοράς και αποδοχής εμπειριών
που συνέβησαν θα συμβούν ή δεν θα υπάρξουν ποτέ
δια των πρακτικών της σωτηρίας μεθόδου
<< κάτσε γιόγκα ! >> και << φάε κάτι ! >>
διά του συνεχούς καθημερινού κολλάζ της ζωής μας
και του αδιάκοπου λεττριστικού γλωσσικού παιχνιδιού
της αυτόματης γραφής λόγου και ανάγνωσης
και της διαρκούς στιχοπλοκής ως mantra της εδώθε-φυσικής
διά των δεκαπεντασύλλαβων δοκιμασιών και χαικού δοκιμών 
και της αέναης μουσικής άσκησης και αναπνοής ζωής
διά της γυμναστικής ζωγραφικής επίδειξης
διά των ανεξάρτητων εκτός εμπορίου και μη αγοραίων δραστηριοτήτων
πέραν των καλλιτεχνικών δημιουργιών
χρησιμοποιώντας τις << μηχανές >>
του ρώσικού κυβοφουτουρισμού και του γερμανικού dada
- << μηχανές >> που εγκατελείφθησαν προσωρινώς
για να επαναχρησιμοποιηθούν στο δικό μας τωρινό μέλλον -
πέραν από << γαλλισμούς >> διεθνή κέντρα γραμματείες και κεντρικές επιτροπές
ψάχνοντας τις καταχωμένες υπερπραγματικότητας
στην Ελλάδα στα ελληνικά στις άλλες γλώσσες και στο Κόσμο
για την ανακάλυψη του ανακαλυφθέντος


ΟΛΗ  Η  ΕΞΟΥΣΙΑ  ΣΤΑ  ΣΟΒΙΕΤ
ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ
ΤΟΥ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣΚΛΗΔΟΝΑΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1
 σ . 81 , 82 ,83