Η Μαρίνα στην οδό Φου Κου
Η Μαρίνα στην οδό Ιωάνου Δου
Η Μαρίνα στο αεροδρόμιο της ιστορίας
χτενίζει με τον Canopus
οπωροφόρα δέντρα
στη πλατεία Κου
και στην οδό Σποράδων

3.4.2014

Διογένης Γαλήνης

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Σόνια Ζαχαράτου
Η πόλη μας ήταν τετράχρωμη . Κτισμένη από κόκ -
κινο ντόπιο πωρόλιθο , από σταχτή γρανίτη , από
λευκό μάρμαρο θρακικό , από βασάλτη μαύρο κρη -
τικό . Πολεοδόμοι , μηχανικοί , αρχιτέκτονες , γλύ -
πτες , ζωγράφοι και σπουδαίοι τεχνίτες από όλη την
αυτοκρατορία δούλεψαν σε αυτήν εντατικά και για
καιρό πολύ είχες το στόχο σου : η πόλη να γίνει αρ -
μονική στο μάτι και στη ψυχή , και για την αρμονία
της να την ευλογήσουν οι θεοί .
΄Ολα τα επιμελήθηκες εσύ . Τη ρυμοτομία και τα
σχέδια για τους λιθοστρωμένους δρόμους , που στο -
λίζονταν με κορινθιακές κολόνες και κρήνες . Τα
σχέδια για το παλάτι , το διοικητήριο , τους ναούς ,
τις επάυλεις και την αγορά . Τα σχέδια για πά -
σης φύσεως εργαστήρια και καταστήματα , που πά -
ράβγαιναν μεταξύ τους σε φαντασία , και τα σχέδια
για τις υπόγειες αποθήκες , όπου συντηρούσαν τον
οίνο και τα τρόφιμα . Τις πανσέληνες και ημισέλη -
νες πλατείες με τα μωσαικά , που οι ψηφίδες τους
ζωντάνευαν πολέμους κι έρωτες στα αφημένα πίσω
χρόνια . Τα σμιλεύματα στις αψιδωτές εσοχές των
δρόμων , που φιλοξενούσαν τις νύχτες τους αναμμέ -
νους λύχνους και πυρσούς . Το πολύπλοκο υδρευτι -
κό και αποχετευτικό σύστημα της πόλης  μόνος σου 
έλεγξες , μάλιστα , μετά την ολοκλήρωσή του , την
καθαρότητα των νερών , παίζοντας σαν παιδί στις
θέρμες και στα συβαρίτικα * χαμάμ .
Και καθώς έδινες πάντα προτεραιότητα στη σκέ -
ψη και τη γνώση , είχες λόγο και για το αρχιτεκτονι -
κό σχέδιο της βιβλιοθήκης , όπου θα ταξινομούνταν
οι πάπυροι , θα εργάζονταν γραμματείς και βιβλιο -
θηκάριοι , θα  έρχονταν πολίτες να μελετήσουν στο
αναγνωστήριό της . Και διάλεξες φυσικό φωτισμό
γι'αυτόν το χώρο , που τον εξασφάλισαν εκλεκτής
ποιότητας υαλοπίνακες .
Καθόσον έπειτα σαν θεατής αόρατων αγώνων
στις κερκίδες , άλλοτε του Σταδίου και άλλοτε του
Ιπποδρόμου , και υπολόγιζες την κλίση του ήλιου
την εποχή των τελετών . Δοκίμαζες την ακουστική
του Ωδείου και του Θεάτρου αφού , σε κάθε κύκλο
των γενεθλίων μου , θα φιλοξενούνταν εκεί από όλη
την αυτοκρατορία και ποιητικοί αγώνες . Οι έλληνες
τραγωδοί και μουσικοί θ'ακούγονταν και σ'αυτή
τη γη , οι λατίνοι ποιητές θα έβρισκαν τη θέση τους
και οι πυρρίχιοι χοροί , που σε ενθουσίαζαν , θα ξα -
γρυπνούσαν τις νύχττες μας .
Και δεν ξέχασες ακόμα μια υπόσχεσή σου το -
ποθέτησες σεμνές επιγραφές - αναφορές στη ζωή
μας στα μικρά ημικυκλικά ιερά , γιανα ενθυμούνται
το δικό μας έρωτα στον ενεστώτα χρόνο οι προσκυ -
νητές που θα έφταναν εδώ στο μέλλον .
Κι έφερες και υποκριτές , χορευτές και χορεύτρι -
ες , κιθαρωδούς και αυλητρίδες για την ψυχαγωγία
μας , αλλά και σοφούς δασκάλους να διδάξουν τις
επιστήμες και τη φιλοσοφία . ΄Αλλους πάλι διάλεξες
για τις τέχνες τις πολεμικές και τις αθλοπαιδιές μέ -
σα στις παλαίστρες .
Κι όταν όλα τέλειωσαν , ένα γοργόνιο από χαλ -
κό στα τείχη της με τα χέρια σου τοποθέτησες ένα
γοργόνιο που θα τη φύλαγε για πάντα από το κακό -
βουλο μάτι των εχθρών .


* Από την πλούσια πόλη Σύβαρι , όπου δημιουργήθηκαν τα
πρώτα χαμάμ . Υπάρχει ακόμη στη νότια Ιταλία .

σ.  - 67, 68, 69 -