Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020

Ανδρέας Εμπειρίκος : Tσιμπούσι

Ο κήρυκας ο αντεπιστέλλων την παγίδα προς τον
νόμιμον κόθορνον του αιγιαλού καταπραύνθηκε . Η
πορώδης εξουσία του ενεστώτος έτους εβάρυνε την 
κυκλικήν διέλευσι της ισοβαθμίου χορωδίας .  Πέραν
αυτής ουδείς θ' ανασκολωπισθή . Τα βήματα του
κήρυκα δεν τάσβησε ο χρόνος ούτε τα βήματα των 
στρουθίων γιατί κάτω απ' τα μπράτσα και των πιο 
μικρών κηρύσσονται τα χρώματα της όλβιας χρο-
νιάς που θα μας έλθη . Τώρα χατήρια κρέμονται στο 
ράμφος καθενός και δεν υπάρχει περόνη μπηγμένη
πουθενά έξω από το μάτι των κακών κοκκόρων που
ακινητούν μεσ' στο καλάθι των αχρήστων .ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ
Εκδόσεις ΑΓΡΑ