Η Μαρίνα στην οδό Φου Κου
Η Μαρίνα στην οδό Ιωάνου Δου
Η Μαρίνα στο αεροδρόμιο της ιστορίας
χτενίζει με τον Canopus
οπωροφόρα δέντρα
στη πλατεία Κου
και στην οδό Σποράδων

3.4.2014

Διογένης Γαλήνης

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Δεν έχω visa για την ελευθερία


 
Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ μας χορηγεί μια ποιητική << visa  για την ελευ-
θερία >> . Διακρίνουμε στη << visa >> αυτή μια δριμύτατη γλώσσα , όπου ,
όπως τονίζει ο ίδιος , << λέω τα πράγματα ως έχουν >> και << η νύκτα κα-
λά κρατεί ... >> . << Στο όνομα της ελευθερίας μου >> , λέει ο ποιητής της
εξέγερσης , << χαστουκίζω το σύμπαν >> . Ο Βλάχος είναι << επαίτης των
στίχων >> ωρύεται , de profundis , << αφυπνιστείται >> !
Ο Βλάχος περιγράφει την << πένα >> του σε τι δεν προσφέρει υπηρεσίες ,
στο πώς << τραγουδάει με τα σκυλιά >> , σαν μια << τρέλα >> , μια << αστρά-
τευτη κόρη >> που , σαν << παιάνας >> , << κυματίζει >> μέσα στο απέραντο
κενοτάφιο άρνησης και παραλογισμού της εποχής μας για την οποία
<< ο Θεός >> ο ίδιος λέει << παιδί μου , τίποτε δεν είδες ακόμη >> . Ο Βλά-
χος λέει ότι είναι ένας ποιητής << γυμνός  >> , ένας << εξόριστος... σχοινο-
βάτης >> , << μ' έναν στίχο ανάθεμα >> , ένας εραστής της απόλυτης μέ-
ρας >> . Αυτός ο εραστής με μια γλώσσα Λάβα-Ηφαιστείου μας λέει
<< δεν έχω visa για την ελευθερία >> , και έτσι μ' αυτή την confessio δεί-
χνη ότι βρίσκεται στο δρόμο της αληθινής ποίησης .
Στα ποιήματα του Βλάχου απουσιάζει ο ευφημισμός αλλά δεν απου-
σιάζει η λυρική ποίηση , επιχωριάζει η δριμύτατη γλώσσα αλλά απου-
σιάζει η γλωσσική νεύρωση παρά την εμμονή σε μια σεξοφανή φρα-
σεολογία για λόγους ποιητικής υβριστικής με κριτικές τάσεις . Η φρί-
κη του σύγχρονου κόσμου δεν οδηγεί τον ποιητή σε υστερική αντιπα-
ράθεση αλλά προκαλεί διάκριση και κραυγές για αφύπνιση και
υπέρβαση . Η οργή για τα αρνητικά φαινόμενα αποτελεί μια ελπίδα
για το αύριο του ανθρώπου , η κραυγή ένα signum μιας άλλης νέας
μέρας . Μια ανάγνωση των ποιημάτων του Γιώργου Βλάχου δεν οδη-
γεί σε απογοήτευση , οδηγεί στην επιδίωξη για μια πραγματική visa
ελευθερίας , στον αγώνα .
Ο Μ. Βασίλειος στο Λόγο του << Περί του Αγίου Πνεύματος >> , όπου
μας παραθέτει μια δριμύτατη κριτική του παρόντος , λέει << τι γαρ
όφελος τω όντι κεκραγέναι προς άνεμον , ούτω βιαίας ζάλης κατεχού-
σης τον βίον...  ( έτσι ) πάσα δε ακοή βαρυτάτοις και αήθεσι ψόφοις
κατακτύπείται >> χωρίς σημαντικό αποτέλεσμα .
Μέσα σ' αυτήν την << αταξίαν και σύγχυσιν >> στην << χαλεπή >> , << προφα-
νή >> , << αδιάλλακτο >> << έριδα >> , όπου << κλονείται δε πάντα και κατασεί-
εται >> όπου << σκοτόμαινα >> , << φιλονικεία >> , << στάσεις >> , << αμύθητος ω-
θισμός επί τας προεδρίας >> , << σπουδαρχίδαι >> και φανητιώντες >>
<< ακοσμία >> , << πικροί ...  εξετασταί >> , << αγνώμονες και δυσμενείς κρι-
ταί >> , κ.λ.π. πρέπει να προσέχουμε << διότι ο καιρός πονηρός έστιν >> ,
μήπως δεν ακούγεται τίποτα λόγω << τοσούτων θορύβων >>.
Γι' αυτό η καμπάνα του Γιώργου Βλάχου - ας ενοχλεί πιθανόν με τον
ήχο της - τελικά , την ώρα του εσπερινού ενός ανάποδου κόσμου , κα-
λεί στον όρθρο της ελευθερίας ...


Γ. Δ. ΦΑΡΑΝΤΟΣ
 Καθηγητής Φιλοσοφίας
7.7.2005


Μέσα στης ζωής το τετραβάγγελο
Με Allen Ginsberg , Bukowski , Ελύτη
ας κτυπήσει η καρδιά του πλανήτη

Αθήνα ' 91


Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012